“Bread Clouds lyrics”


 

See the clouds adrift so far below
Ever changing as they come and go;
Makes me wonder why Im up so high
When really I am down so low

Of all the wonders I was one allowed
I think that I would always choose a cloud,
Always bring my feelings right out loud,
Whether I’m ashamed or proud.

And on this airplane coming home to you,
Sometimes I think I’ve flown my whole life through,
My whole life through,
As I wing my way to you.

See the clouds, they’re giving life below
In colors that the canvass cannot show;
Keeping secrets no one else could know,
For I’m the one who told them so.

Now and then I get up close to you,
Like to stay, But I’m just passing through,
So I’ll have to say goodbye,
Until next time I fly.

……….

Nhìn những đám mây lênh đênh phiêu dạt
Luôn luôn thay đổi khi tới và đi,
Khiến tôi tự hỏi sao mình lại chấp chới trên cao
Khi thực sự tôi lại ở dưới thấp

Tôi là một trong số những điều tuyệt diệu được công nhận
Tôi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chỉ chọn một đám mây,
Luôn mang đến cho tôi những xúc cảm đúng đắn,
Dù cho tôi có cảm thấy hổ thẹn hay tự hào với bản thân

………..

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s